Działalność społeczna-Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej – Oddział Lubelski

Jednym z celów PTPPd jest podnoszenie wiedzy i umiejętności psychoterapeutów psychodynamicznych oraz popularyzowanie psychoterapii psychodynamicznej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych tym paradygmatem.
Od maja 2014 roku istnieje Lubelski Odział Polskiego Towarzystwa Psychoterapii. Skupia on psychoterapeutów psychodynamicznych oraz pozostałych specjalistów, którym bliska jest myśl psychodynamiczna w pracy zawodowej. Zadaniem naszym jest stworzenie przestrzeni i okazji do wykorzystania w swojej pracy teorii jako drugiego obok superwizji źródła wsparcia i inspiracji w poszukiwaniu skutecznych form pracy z coraz to trudniejszym pacjentem ale też własnego rozwoju, tak by to co robimy było nie tylko trudne ale i ciekawe.
Osoby zainteresowane udziałem w comiesięcznych spotkaniach Lubelskiego Odziału PTPPd w Lublinie zapraszamy na spotkania, odbywają się w trzecią środę miesiąca w godz.19.00-21.00 w Ośrodku Terapii Psychodynamicznej przy ul. Czechowskiej 42/4 w Lublinie.

W planie rocznym przewidujemy:
1.Otwarty cykl dyskusyjno –filmowy w ramach Psychodynamicznego Klubu Filmowego pt. „Zaburzenia osobowości naszych czasów”.
2.Spotkania warsztatowe praktykujących psychoterapeutów dotyczące doskonaleniu techniki w przeprowadzenia wywiadu strukturalnego i stawianiu diagnozy strukturalnej.
3.Zamknięte spotkania kliniczne i superwizje koleżeńskie dotyczące pracy z pacjentem o różnym poziomie organizacji osobowości.
4. Seminaria otwarte dotyczące recenzji przeczytanych książek i artykułów, analizy tekstów , oraz szkoleniowych materiałów wideo.
5. Wystąpienia zewnętrzne w Terenowych Oddziałach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego w Lublinie propagujące TFP jako skuteczny model leczenia zaburzeń osobowości.
6.Przygotowania konferencji dotyczącej rozwoju w Polsce socjoterapii w ujęciu psychodynamicznym