Dla terapeutów (superwizje Lublin)

Superwizja jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego. Poprzez ugruntowanie teoretyczne, wymianę doświadczeń wprowadza rozumienie, pozwala reflektować przeciwprzeniesienie i procesy zachodzące w relacji terapeutycznej oraz pomocowej. Umożliwia prowadzenie efektywnego procesu terapeutycznego, rozwój zawodowy, jednocześnie przeciwdziałając wypaleniu.

Od kilku lat realizuję superwizje szkoleniowe – indywidualne i grupowe dla kursantów i absolwentów KCP.
Prowadzę również wsparcie superwizyjne instytucji pomocowych wspierając kadrę w procesie rozumienia problemów swoich podopiecznych przez zastosowanie w praktyce psychodynamicznego modelu pracy i rozumienia psychopatologii.