Dla pacjentów (psychoterapia, pomoc psychologiczna w Lublinie)

Od roku 2014 w ramach otwartego w strukturach Ośrodka Terapii Psychodynamicznej w Lublinie, Ambulatorium Leczenia Zaburzeń Osobowości prowadzę diagnozę i terapię psychodynamiczną w oparciu o model relacji z obiektem Otto Kernberga( TFP). Jest to potwierdzona naukowo i sprawdzona klinicznie metoda leczenia osób z osobowością typu bordenlein i innego typu zaburzeniami osobowości dla których inne propozycje terapeutyczne okazują się nie wystarczające .

Dla kogo?

Z terapii w naszym ambulatorium może korzystać młodzież oraz osoby dorosłe:

  • z podejrzeniem lub postawioną już diagnozą zaburzeń osobowości;
  • osoby nie radzące sobie ze swoimi emocjami i problemami;
  • osoby przeżywające trudności z doświadczaniem satysfakcji w obszarze życia osobistego i zawodowego oraz w obszarze relacji interpersonalnych;
  • osoby, które mają za sobą zazwyczaj historię pobytu w szpitalu psychiatrycznym z objawami depresji, samouszkodzeń, prób i tendencji samobójczych, uzależnień oraz zaburzeń odżywania się(m.in. anoreksja, bulimia).

Psychoterapia indywidualna obejmuje spotkania o częstotliwości 2 razy w tygodniu.

Przed podjęciem właściwej psychoterapii Pacjenci przechodzą spotkania konsultacyjne służące postawieniu diagnozy psychodynamicznej.