Piotrkowska Magdalena, psycholog kliniczny, psychoterapeuta psychodynamiczny – Lublin

Jestem psychologiem ze specjalizacją kliniczną (nr LBL 0023), certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej nr 119), trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (certyfikat nr 215).

Posiadam 20- letnie doświadczenie w obszarze pracy psychoterapeutycznej z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi . Prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych i młodzieży. Mam również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych i ich rodzinami.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych „Luxmed” w Lublinie i Nałęczowie, Sanus oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży „Sanus „w Lublinie. Odbywałam staż kliniczny w Szpitalu Psychiatrycznym dla Dorosłych w Jarosławiu oraz Klinice Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Lublinie.

Jestem współpracownikiem merytorycznym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego i prowadzę zajęcia w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.
Jako trener prowadzę treningi interpersonalne , treningi kompetencji psychologicznych i społecznych. Jestem także superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego

Od 16 lat prowadzę psychoterapię w ramach praktyki prywatnej, oraz w poradniach NFZ.

Od ponad14 lat związana jestem z Ośrodkiem Terapii Psychodynamicznej w Lublinie, którego jestem jednym z współzałożycieli. Prowadzę tam psychoterapię pacjentów dorosłych oraz młodzieżowych z objawami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, trudnościami w życiu zawodowym, rodzinnym i w budowaniu bliskich relacji.
Zakładając ten Ośrodek przyświecała nam idea zaproponowania pacjentom pomocy i procesu leczenia na profesjonalnym, opartym o jasne zasady teoretyczne, skutecznym, sprawdzonym w praktyce klinicznej systemie diagnozy i terapii.

Takie kryteria spełnia koncepcja psychodynamiczna reprezentowana przez środowisko Krakowskiego Centrum Psychoterapii, które ukształtowało mnie jako psychoterapeutę przez wieloletni proces nauki (Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizji i współpracy. Paradygmat psychodynamiczny daje terapeucie możliwość zaproponowania pomocy gwarantującej skuteczne, utrzymujące się trwale w życiu zmiany, osobom o zróżnicowanej diagnozie i symptomatologii.
Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznnej-byłam członkiem  Rady Programowej III kadencji oraz jednym z założycieli Lubelskiego  Oddziału PTPPd.

Stale rozwijam się poprzez uczestniczenie w szkoleniach, sympozjach i konferencjach dotyczących psychoterapii. Pracę poddaję systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP, a także superwizorów ISTFP specjalizujących się w leczeniu zaburzeń osobowości metodą TFP.  Aktualnie uczestniczę w całościowym kilkuletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości –Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu –TFP, organizowanym przez Personality Disorders Institute Weill Medical Collage of Cornell University (USA) pod superwizją dr.Sergio Dazzi.